dinsdag 2 april 2013


 

Nieuwsbrief 

Werkgroep Struikelstenen Oss 

nr 3 


De data voor de plaatsing van de nieuwe struikelstenen in Oss zijn bekend. De bestellingen voor 200 stenen zijn de deur uit. Het gemeentebestuur heeft medewerking toegezegd. Er komt ook een tentoonstelling. 


Leggen van struikelstenen in Oss op 23 juli 2011

Data plaatsing 2 - 5 juli 

Het bureau van Gunter Demnig heeft laten weten dat hij in de namiddag van 2 juli in Oss zal komen en op 3 juli overdag in Oss aanwezig zal zijn. Op grond hiervan is een schema opgesteld voor de activiteiten in die week van juli. In het kort ziet het er als volgt uit: 


2 juli
14.00 – 15.00
Bijeenkomst in de Titus Brandsma zaal van het gemeentehuis. Opening van de week en overzicht van activiteiten.

15.30 – 17.30
Plaatsing eerste aantal stenen door Demnig.  Hij laat daarbij leerling-stratenmakers zien hoe hij te werk gaat.
3 juli
overdag
Plaatsing stenen door Demnig en leerling-stratenmakers.
4 juli
overdag
Plaatsing stenen door leerling-stratenmakers.
5 juli
13.30 – 15.00
Plaatsing laatste stenen door leerling-stratenmakers.

16.00 – 18.00
Afsluitende bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis voor alle belangstellenden. Toespraken van o.a. een wethouder.
Na afloop (ongeveer 16.45) receptie in de hal, aangeboden door het gemeentebestuur.

Later zal een overzicht worden
gegeven met de vermelding welke straten en adressen op welk dagdeel zullen worden aangedaan.
Op vrijdag 5 juli in de ochtend is er ruimte voor een inhaalslag voor het geval door regenval de plaatsing vertraagd is. Een kaartje met adressen is te zien op: http://struikelstenenoss.blogspot.nl/p/lokaties-van-struikelstenen-in-oss.html.

We gaan er voorlopig van uit dat op 3 en 4 juli om 9.00 wordt begonnen. Er zijn pauzes ingepland in nabije buurthuizen.
Er kan rekening worden gehouden met slechte weersomstandigheden.
Per straat of cluster van straten kunnen nog extra activiteiten plaatsvinden. Bijvoorbeeld een rondgang langs de struikelstenen waarbij wat gezegd en gedaan kan worden.


Tentoonstelling in Bibliotheek Maasland Oss mei 2012

Tentoonstelling 

Het gemeentebestuur heeft een deel van de hal van het gemeentehuis ter beschikking gesteld voor een tentoonstelling. Deze kan enkele weken blijven staan. Waarschijnlijk zal de tentoonstelling al opgebouwd worden in de laatste week van juni. 


Opsporen nabestaanden 

De werkgroep is nog op zoek naar nabestaanden van de slachtoffers. Graag zien we medewerking van lezers die nog iemand kennen, of via via denken te kunnen bereiken. Informatie over slachtoffers Bij de plaatsing van de struikelstenen zou het mooi zijn als van zoveel mogelijk slachtoffers iets meer valt te melden dan de gegevens op de stenen. Ook foto’s zijn welkom. De namenlijst is te vinden op: http://struikelstenenoss.blogspot.nl/#namen.
 


Lezing Weissmann 

Joodse onderduikers in Noord-Brabant
Op 15 mei zal Dr Ruud Weissmann een lezing geven over het systeem van vervolging en deportatie in Nederland tussen 1940 - 45 met een nadere toelichting op de toedracht in Oss. De lezing wordt gehouden in bibliotheek Maasland (nabij het gemeentehuis), en begint om 20.00 uur. Weissmann is geassocieerd onderzoeker van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).
 


Click voor informatie

 Financiën 

De werkgroep verwacht rond € 25.000 nodig te hebben. Een flink deel is al binnengekomen, maar we zijn er nog lang niet. Dus het zou mooi zijn als lezers van deze nieuwsbrief nog iets bij kunnen dragen. Ieder bedrag wordt hoog gewaardeerd. Het rekeningnummer is: 3863.10.270 .t.n.v. Werkgroep Struikelstenen Oss. 


Uitnodigingen 

In beginsel zijn alle activiteiten openbaar en is dus iedereen welkom. Niettemin zullen nabestaanden, sponsoren, medewerkers, betrokken ambtenaren en leden van het gemeentebestuur speciaal worden uitgenodigd. 


Website 

Meer informatie over gebeurtenissen in afgelopen tijd en plannen voor de toekomst zijn te vinden op de website van de werkgroep: http://struikelstenenoss.blogspot.nl.
Om op de hoogte te blijven van wijzigingen op de website, kunt u uw mailadres opgeven onderaan in de rechter kolom van de site.Namens de Werkgroep Struikelstenen Oss 
Nico Schouten, 
voorzitter
2 april 2013 
tel. 0412-626712

Geen opmerkingen:

Een reactie posten